“Wetenschappelijke onderbouwing en haalbare metingen”

ARTIKEL 2 FEBRUARI 2016, ZORGWIJZER

Click to access 2015%20Zorgwijzer%2057%20def.pdf

“Tot mijn verrassing lokte ‘Meten is weten, als je maar de juiste dingen meet’ het grootste aantal inschrijvingen van alle workshops. Blijkbaar hechten veel mensen belang aan de wetenschappelijke onderbouwing, de validiteit en de betrouwbaarheid van de indicatoren. Dat stemt me positief, want het toont hoe zorgactoren willen werken met betrouwbare gegevens.

Het werd overigens een erg interactieve workshop, met pertinente vragen uit het publiek, zelfs rond vrij technische kwesties. De workshop bestond uit twee delen, waarin we telkens werkten met de Vlaamse Patiëntenpeiling als indicator.

In het eerste deel vertelde Luk Bruyneel, postdoctoraal medewerker van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van de KU Leuven, hoe de indicator gevalideerd en getest werd. In opdracht van het Vlaams Patiëntenplatform hebben we met het instituut een studie gemaakt over de wetenschappelijke waarde van deze indicator. De resultaten zijn heel positief en worden binnenkort internationaal gepubliceerd. Luk Bruyneel slaagde erin deze vrij technische kwestie bevattelijk over te brengen, wat leidde tot heel wat interessante vragen.”

“Het tweede deel van de workshop ging over de uitdagingen van de ziekenhuizen om gegevens op een goede manier te verzamelen. Dat vergt heel wat tijd en energie. Voor de indicator Vlaamse Patiëntenpeiling ontwikkelden stafmedewerkers Barbara Lommers en Oliver Belmans van de dienst Kwaliteit van het UZ Leuven, samen met de IT-dienst, een innovatief systeem. Dat maakt gebruik van de bestaande bedside terminals aan elk patiëntenbed. Die terminals met aanraakscherm geven medewerkers toegang tot het ziekenhuisinformatiesysteem en bieden patiënten communicatiemogelijkheden en infotainment. Via datzelfde systeemverloopt nu ook de patiëntenpeiling. Vlak voor zijn ontslag wordt elke patiënt gevraagd om de peiling in te vullen. Dat gebeurt zonder papierwerk, rechtstreeks in een database. Dankzij een app krijgen de afdelingen automatisch elke maand feedback. Het systeem is zo eenvoudig dat we de metingen niet enkel doen tijdens de voorziene periodes van VIP², maar continu. Het voordeel is dat de constante feedback snel kan leiden tot verbeterinitiatieven. Als bijvoorbeeld blijkt dat de voorbije maand op een afdeling drie opmerkingen kwamen over de privacy, dan kan die afdeling daarop onmiddellijk inspelen.”

“De grote uitdaging voor de ziekenhuizen is ervoor te zorgen dat de beschikbare gegevens uit het patiëntendossier automatisch doorstromen naar de indicatorendatabase. Dat is niet alleen interessant voor de metingen binnen VIP², maar dus ook voor de eigen zorgorganisatie tot op afdelingsniveau of per zorgpad. Er is hiervoor nog flink wat werk aan de winkel, maar de opportuniteiten zijn er en dankzij de toenemende standaardisering en samenwerking tussen ziekenhuizen, groeien ook de mogelijkheden.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s