“Ziekenhuizen moeten zorgverleners die betrokken waren bij fouten steunen”

LEUVEN 19/04 19:53 (BELGA)
Ziekenhuizen moeten specifieke ondersteuningsmechanismen uitwerken en implementeren voor zorgverleners die betrokken waren bij een ‘patiëntveiligheidsincident’ (PVI). Daarbij is er in de zorg iets fout gelopen met schade aan de patiënt tot gevolg. Daarvoor heeft professor Kris Vanhaecht van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van de KU Leuven dinsdag gepleit tijdens een studiedag.

Secondvictim

Uit onderzoek door Eva Van Gerven bleek begin dit jaar dat 9 procent van de artsen en verpleegkundigen die zij ondervroeg het voorbije halfjaar betrokken was bij een PVI. Dat had voor hen zowel een persoonlijke als professionele impact. Zo lopen ze een grotere kans op bijvoorbeeld burn-out of problematisch medicatiegebruik. De psychologische impact was groter naarmate het incident ernstiger gevolgen had voor de patiënt, de betrokkene zich verantwoordelijk voelde en het een vrouwelijke zorgverlener betrof. De impact varieerde ook naargelang de organisatiecultuur veiliger en opener was.

“Wat de professionele impact van een fout betreft waarbij de betrokken zorgverleners zich niet meer goed voelen in het team, vertrouwen missen en dergelijke, is het belangrijk dat het hele team samen analyseert hoe dit kon gebeuren, er lessen uittrekt en acties onderneemt om dergelijke dingen in de toekomst te voorkomen. Dergelijke aanpak werkt helend en is ook efficiënt. Negentig procent van de incidenten in ziekenhuizen blijkt immers niet de fout van het individu maar het resultaat van systeemfouten”, aldus Vanhaecht.

Daarnaast zijn er de nefaste gevolgen op persoonlijk vlak. “Ziekenhuizen moet mensen aanstellen en opleiden die in staat zijn op een menselijke wijze de betrokken collega diets te maken dat neerslachtigheid, niet kunnen inslapen, en huilen normale reacties zijn. Men moet zorg dragen voor de betrokken medewerker, zijn vertrouwen laten blijken en dat ook op langere termijn blijven opvolgen. De ondersteuning is niet alleen nodig als de betrokkene een fout gemaakt heeft, maar ook bij andere onverwachte complicaties bij patiënten waaraan zij geen schuld dragen”, stelt Vanhaecht.

Meer info over deze studiedag via www.zorgbeleid.be en op twitter #secondvictim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s