IMAGINE2

Alleen als we artsen écht betrekken bij kwaliteitsverbetering, verhogen we het niveau van patiëntenzorg en leiderschap. Het programma Imagine2 rust medisch specialisten in deelnemende ziekenhuizen toe voor blijvende kwaliteitsverhoging.

De patiëntenzorg continu verbeteren vraagt een significante inzet en betrokkenheid van iedereen binnen het ziekenhuis. De basisprincipes voor verbetering zijn al beschreven door Walter Shewhart, William Edwards Deming en Joseph Juran, de kwaliteitsgoeroes uit de vorige eeuw.

Voor betere ziekenhuiszorg moeten we dan ook back to basics en de eerste stap hierbij is het betrekken van de kernspelers in het proces: medisch specialisten.

Clinical leadership

Blijvende kwaliteitsverbetering vraagt om clinical leadership. Dat wil zeggen dat medisch specialisten – met andere zorgverleners – medeverantwoordelijkheid nemen en engagement tonen om grote en kleine veranderingen te ontwikkelen, testen, implementeren en borgen. In het programma Imagine2 voor betere ziekenhuiszorg is de clinical leadership-opleiding voor artsen dan ook een prominent onderdeel. Marjo Jager vertelt je wat het met haar deed.

Zelf omschrijven medisch specialisten clinical leadership als volgt: ‘Voorbeeldrol opnemen, anderen inspireren, betrouwbaar zijn, je ervaring en expertise delen, anderen enthousiasmeren, visie uitdragen, authentiek zijn, verbindend optreden en de organisatie helpen transformeren’. Deze omschrijvingen komen van deelnemers aan het eerdere programma Imagine1, dat liep onder leiding van het toenmalige CBO. Om een rol als clinical leader te kunnen vervullen, maken de deelnemers zelf een transformatie door tijdens de opleiding. Ze krijgen training in kwaliteitsverbetering en veranderkunde en leren vooral veel over zichzelf. Zij beschrijven dit als ‘werken aan persoonlijke groei, leren reflecteren, jezelf ontwikkelen en bewust uit je comfortzone treden’. Bekijk hier alvast een tweede getuigenis van Mirjam Schotman.

leadership with heart

Sleutelrol

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur coördineert vanaf dit jaar het Imagine2-programma. Zoals gezegd neemt de clinical-leadership-opleiding hierin een belangrijke plaats in. Het is een meerdaags traject waarin naast kennisontwikkeling ruim tijd is voorzien voor intervisie, groepswerk en interactie. Ik ben blij hier mijn steentje aan te mogen bijdragen.

Medisch specialisten hebben een sleutelrol in de verbetering en vernieuwing van zorg, maar zij kunnen dit niet alleen. Betrokkenheid van iedereen in het ziekenhuis is nodig om blijvende verbeteringen te realiseren. Imagine2 heeft daarom nog twee componenten, die de clinical leaders direct verbinden met andere betrokkenen in het ziekenhuis. In het in-company verbeterprogramma werken de artsen samen met andere professionals, managers en bestuurders aan een concrete verbetering. In het bestuurlijk programma reflecteren zij met de bestuurders van de deelnemende ziekenhuizen op hun rol in de kwaliteitsverhoging en vernieuwing. Zo geven we deze medisch specialisten een unieke rol in de kwaliteitsverbetering, waardoor ze hun talenten kunnen tonen en clinical leadership doorontwikkelen.

(Deze post werd eerder gepubliceerd in PODIUM, een uitgave van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s