Commencement speech KULeuven, juli 2022

(English text-version of the speech can be found here)

Op 6 juli kreeg ik de eer van Prof. Paul Herijgers, decaan Faculteit Geneeskunde KU Leuven, om de commencement speech te geven tijdens de proclamatie van onze Master in de Geneeskunde 2022. Ik sprak de 1600 aanwezigen toe over “basiswaarden voor goede zorg” en gebruikte mijn eigen recente ervaring als patiënt om dit eerder abstracte begrip wat meer kleur te geven. Ik spreek over waardigheid & respect, holisme, partnership en vriendelijkheid, maar ook over buikpijn, Pethidine, hoogmoed, de post-covid generatie, mango’s en de mooie jonge verpleegkundige … De speech kan u hier herbekijken.

Dank aan Astrid Van Wilder voor de video editing, topwerk as usual !

The English text-version of the speech (thanks for translation to Deepl) can be found here:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s