Flanders Quality Model (FlaQuM) telt nu 23 leden en “staat dichter bij de ziekenhuizen”.

FlaQuM (www.flaqum.org) het kwaliteitsconsortium rond Flanders Quality Model dat gecoördineerd wordt door team LIGB KU Leuven telt vanaf heden 23 zorgorganisaties.

Samen met deze 23 toppers werken we in co-creatie aan het toekomstig kwaliteitsbeleid. Stap voor stap, op een wetenschappelijk verantwoorde en onderbouwde wijze, ontwikkelen, implementeren en evalueren we modellen, tools en technieken.

Meer info op de FlaQuM website of via deze 23 partners. Welkom aan de vier nieuwe partners en dank voor het blijvende vertrouwen aan de 19 koploperziekenhuizen.

Het persagentschap BELGA publiceerde op donderdag 19 januari: 23 ziekenhuizen bundelen krachten voor duurzaam Vlaams kwaliteitsbeleid

23 Vlaamse ziekenhuizen hebben de krachten gebundeld om te werken aan een duurzaam kwaliteitsbeleid. Het Flanders Quality Model, kortweg FlaQuM, is ontstaan vanuit het idee om het kwaliteitsbeleid van ziekenhuizen te verbeteren en meer duurzaam te maken. De Vlaamse zorginspectie stelt sowieso eisen aan de instellingen om voldoende kwalitatieve zorg aan te bieden, maar ziekenhuizen wouden vanuit hun eigen ervaring en wetenschappelijk onderzoek een stap verder gaan. 
Onder begeleiding van de KU Leuven, dat een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem op poten heeft gezet, en dankzij steun van Zorgnet-Icuro is FlaQuM opgebouwd. Intussen hebben al meer dan 16.000 personen deelgenomen aan een bevraging over het huidige kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsvisie. Vandaaruit werd binnen elke instelling verder nagedacht om het eigen kwaliteitssysteem te verbeteren. 
Er gaat zo bijvoorbeeld aandacht naar wat effectief leiderschap is, hoe empathisch, waardig en respectvol om kan gegaan worden met patiënten of waar de basiszorg uit dient te bestaan. Ook technische zaken, zoals medicatiebeleid, worden onder de loep genomen. Een implementatiemodel helpt ziekenhuizen met het kwaliteitsbeleid ook effectief in te voeren in hun organisatie. 
“De meerwaarde van het systeem is dat het wetenschappelijk onderbouwd is”, vertelt Kris Vanhaecht, een van de twee academisch verantwoordelijken van het consortium. “Het is gebaseerd op gegrond onderzoek, dat intussen gepubliceerd is in tal van wetenschappelijke tijdschriften. Ook het feit dat FlaQuM vanuit de zorgsector zelf is opgezet, vergroot de legitimiteit van het consortium.”

Daarnaast verscheen deze week een bijdrage in Artsenkrant waarbij Kristiaan Deckers zijn visie op FlaQuM toelichtte. “FlaQuM staat dichter bij de ziekenhuizen”. Zie onder. Dank aan Geert Verrijken van AK voor de immer correcte samenwerking, alsook aan Sigrid Somers voor de coaching.

FlaQuM is dus op een jaar tijd uitgegroeid tot een sterk kwaliteitsnetwerk. Niet enkel sterk omwille van het aantal deelnemers, maar vooral sterk omwille van de sterke inhoud en de degelijke onderbouw. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de leden van de FlaQuM Coördinatoren Intervisie (FCI) en de leden van de Werkgroep FlaQuM Directies, maar vooral door de dagelijkse steun en kritische ingesteldheid van het LIGB-FlaQuM ondersteuningsteam olv Charlotte Van der Auwera en met medewerking van Dirk De Ridder, Fien Claessens, Deborah Seys, Zita Leenaerts, Astrid Van Wilder, Eva Castro en vele anderen.

Proud of our team !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s